Sủng Phi Của Vương Gia âm lãnh – Chương 5

Chương 5: Rắc rối.   Một ngày về thăm phủ, sau bữa tối Vi Khúc Dung cùng hai nha hoàn lại quay về vương phủ, sau này khó có thể có thời gian về thăm, liền thấy có chút quyến luyến. “Tỷ! Người ở lại đi! Sao lại rời Nhan nhi?” Vi Khúc Nhan nhìn …

Đọc tiếp Sủng Phi Của Vương Gia âm lãnh – Chương 5

Hoàng phi bá đạo của Dung vương gia – Chương 5

Chương 5: Khách không mời   Nam nhân sau khi rời đi liền quay về biệt cung của Hạ Tử Diệm, hắn thực sự không có quan tâm lắm vấn đề kia, chỉ muốn đến nhìn nàng một chút. Nhưng là, dù gì chuyện này cũng có liên hệ mật thiết đến nàng, hắn cũng …

Đọc tiếp Hoàng phi bá đạo của Dung vương gia – Chương 5

Sủng Phi Của Vương Gia Âm Lãnh – Chương 2

Chương 2: Gia phong hỗn loạn   Mùa xuân, hoa lá cây cỏ đều thật có sức sống, đi dạo quanh hoa viên, vừa ngang qua phật đường đã nghe được mấy tiếng chửi rủa không dứt, Vi Khúc Dung bước vào, nhìn đại phu nhân đang quỳ trước mặt phật, miệng lại chửi nàng …

Đọc tiếp Sủng Phi Của Vương Gia Âm Lãnh – Chương 2