Dù đó có là một anh chàng đẹp trai

Một tập kịch truyền thanh có kết thúc BE khá buồn, ta không nhịn được nên đi viết đồng nhân, các nàng ai muốn đọc truyện, trước hết hãy xem KTT đã nhé:

Kịch truyền thanh:

Dù đó có là một anh chàng đẹp trai

Hãy xem kịch xong rồi hãy đọc phần đồng nhân ta viết nha. Không thôi không thấm được đâu.

[Đồng nhân] Mặc dù đó là một anh chàng đẹp trai:

Part 1Part 2

%d người thích bài này: