Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 43

"Oa!" Đồng Vũ Đông kêu to thu tay về, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Mày cắn gì chứ, tao đến cho mày ăn đó." "Rống rống rống!!" Tiêu Thời một hơi cắn vào không khí, bụng trong nháy mắt càng đói, sau khi gầm rú vài tiếng liền cắn hàm răng đến keng két. …

Đọc tiếp Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 43

Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 42

☆, Chương 42: Chờ Đồng Vũ Đông rốt cuộc tìm được đội ngũ, đã là sau nửa đêm. Rừng núi âm u tầng tầng, yên tĩnh đáng sợ. Đồng Vũ Đông sợ Bạch Tư Duệ dọc theo đường tìm đến, suốt đêm mang theo đội hữu đi vào sâu trong núi. Tiêu Thời bị bọn …

Đọc tiếp Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 42