Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 44

☆, Chương 46: "Thật sự là, thương thế của tang thi lành thật nhanh." Lý Văn Tân giương mắt nhanh chóng liếc nhìn, kinh ngạc nói. Lý Văn Tân xem xong liền nhanh chóng cúi đầu xem đầu tang thi, chỉ lo chính mình sơ sẩy sẽ bị cắn. "Trên bụng nó cũng có thương …

Đọc tiếp Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 44

Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 43

"Oa!" Đồng Vũ Đông kêu to thu tay về, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Mày cắn gì chứ, tao đến cho mày ăn đó." "Rống rống rống!!" Tiêu Thời một hơi cắn vào không khí, bụng trong nháy mắt càng đói, sau khi gầm rú vài tiếng liền cắn hàm răng đến keng két. …

Đọc tiếp Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 43