Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 45

☆, Chương 45: Trịnh Dã đem Tiêu Thời cột chắc xong liền tháo sợi dây thừng trên tay cậu ra, quấn cậu vào thân cây, chân bị gãy xương cũng dùng cộc gỗ cố định lại, bắp đùi cũng trói ở trên cành cây. "Duệ duệ ~" Bụng Tiêu Thời ùng ục ùng ục réo …

Đọc tiếp Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 45

Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 44

☆, Chương 44: "Thật sự là, thương thế của tang thi lành thật nhanh." Lý Văn Tân giương mắt nhanh chóng liếc nhìn, kinh ngạc nói. Lý Văn Tân xem xong liền nhanh chóng cúi đầu xem đầu tang thi, chỉ lo chính mình sơ sẩy sẽ bị cắn. "Trên bụng nó cũng có thương …

Đọc tiếp Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 44