Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 49

☆, Chương 49: "A!" Tiêu Thời ngửi được mùi người sống nhất thời cái bụng càng đói, nhân loại này cũng không đẩy cậu ra, Tiêu Thời rất hưng phấn, mặt ở trên cổ Bạch Tư Duệ cọ cọ, khóe miệng đã chảy ra lượng lớn nước dãi, nhưng miệng vẫn còn bị chặn cắn …

Đọc tiếp Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 49