Hoàng phi bá đạo của Dung vương gia – Chương 5

Chương 5: Khách không mời   Nam nhân sau khi rời đi liền quay về biệt cung của Hạ Tử Diệm, hắn thực sự không có quan tâm lắm vấn đề kia, chỉ muốn đến nhìn nàng một chút. Nhưng là, dù gì chuyện này cũng có liên hệ mật thiết đến nàng, hắn cũng …

Đọc tiếp Hoàng phi bá đạo của Dung vương gia – Chương 5

Hoàng Phi bá đạo của Dung vương – Chương 4

Chương 4: Sự Việc   “Rầm…” “Hạ Tử Diệm cái tiện nhân, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi…” Cửa phòng bị đá văng, một nữ nhân hùng hổ xông vào, kia không phải là nhị công chúa sao, nàng ta chắc cũng nghe chuyện rồi, mới chạy đến đây gây sự a, phía sau …

Đọc tiếp Hoàng Phi bá đạo của Dung vương – Chương 4

Hoàng Phi bá đạo của Dung vương – Chương 3

Chương 3: Chấn động   “Tìm người khác.” Để lại ba chữ, bóng dáng của nữ nhân đã biến mất sau rừng trúc, nam nhân đứng đó, có một chút suy nghĩ, khẽ cười. Tìm người khác? Nàng cư nhiên còn dám có cái suy nghĩ cùng lá gan đó? Tuy nhiên, lần này nàng …

Đọc tiếp Hoàng Phi bá đạo của Dung vương – Chương 3

Hoàng Phi bá đạo của Dung vương – chương 2

Chương 2: Gặp Ngươi   Đã ba ngày từ khi Hạ Diệm xuyên đến trên người Hạ Tử Diệm, nàng đã phục hồi rất tốt sau công sức nghỉ ngơi và thuốc thang đầy đủ kia, nhưng là, may mắn nhất là nàng khi xuyên đến đây võ công lúc trước cũng không có mất …

Đọc tiếp Hoàng Phi bá đạo của Dung vương – chương 2

Hoàng Phi bá đạo của Dung vương – chương 1

Chương 1: Xuyên qua thành công chúa phế vật   Vương triều Hoằng Hà năm thứ ba mươi đời vua Hạ Tử Nhận làm quốc chủ. Vì sự lụng bại trong nội bộ quý tộc và hoàng thất, đất nước ngày càng sa vào nguy cơ sụp đổ, sự lăm le của những nước láng …

Đọc tiếp Hoàng Phi bá đạo của Dung vương – chương 1

Hoàng Phi bá đạo của Dung vương

Văn án: Vương triều Hoằng Hà năm thứ ba mươi đời vua Hạ Tử Nhận làm quốc chủ. Vì sự lụng bại trong nội bộ quý tộc và hoàng thất, đất nước ngày càng sa vào nguy cơ sụp đổ, sự lăm le của những nước láng giềng cũng khiến ngoại giao và phòng thủ …

Đọc tiếp Hoàng Phi bá đạo của Dung vương