Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 02

☆, Chương 2:   Tang thi vung vẩy hai tay mục nát từng bước một hướng Tiêu Thời đi tới, trong miệng phát ra âm thanh gầm rú không rõ, trên người càng phát ra mùi tanh hôi mục rửa.   Mùi hôi càng thêm nồng nặc tanh tưởi khiến Tiêu Thời chú ý, quay …

Đọc tiếp Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 02