Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 42

☆, Chương 42: Chờ Đồng Vũ Đông rốt cuộc tìm được đội ngũ, đã là sau nửa đêm. Rừng núi âm u tầng tầng, yên tĩnh đáng sợ. Đồng Vũ Đông sợ Bạch Tư Duệ dọc theo đường tìm đến, suốt đêm mang theo đội hữu đi vào sâu trong núi. Tiêu Thời bị bọn …

Đọc tiếp Kế Hoạch Bồi Dưỡng Tang Thi Cấp Thấp – Chương 42