Cưỡng Đoạt Địch Nhân Tâm – Chap 06

img_4249img_4250img_4251img_4252img_4253img_4254img_4255img_4256img_4257img_4258img_4259img_4260img_4261img_4262img_4263img_4264img_4265img_4266img_4267img_4268img_4269img_4270img_4271img_4272img_4273img_4274img_4275img_4276

Cưỡng Đoạt Địch Nhân Tâm – Chap 05

Thời tiết cứ thất thường làm ta cũng mệt theo, thế nên dưỡng sức hai tuần rồi mới post lại truyện mới, nghe mà nản lòng.

cũng may mà mọi người vẫn không quên ta, cảm ơn mọi người, giật tem chap mới đi nào!!!!

img_4221img_4222img_4223img_4224img_4225img_4226img_4227img_4228img_4229img_4230img_4231img_4232img_4233img_4234img_4235img_4236img_4237img_4238img_4239img_4240img_4241img_4242img_4243img_4244img_4245img_4246img_4247img_4248

Cưỡng Đoạt Địch Nhân Tâm – Chap 03

MR-356676-718956-2MR-356676-718956-3MR-356676-718956-4MR-356676-718956-5MR-356676-718956-6MR-356676-718956-7MR-356676-718956-8MR-356676-718956-9MR-356676-718956-10MR-356676-718956-11MR-356676-718956-12MR-356676-718956-13MR-356676-718956-14MR-356676-718956-15MR-356676-718956-16MR-356676-718956-17MR-356676-718956-18MR-356676-718956-19MR-356676-718956-20MR-356676-718956-21MR-356676-718956-22MR-356676-718956-23MR-356676-718956-24MR-356676-718956-25MR-356676-718956-26MR-356676-718956-27MR-356676-718956-28MR-356676-718956-29

Cưỡng Đoạt Địch Nhân Tâm – Chap 01

Bắt đầu lại từ đầu nhỉ.

Vốn hôm nay sẽ là ngày khui truyện mới, thế nhưng ta thấy ai cũng mong bộ này nên làm luôn

Có 8 chương thôi, các nàng chờ được mà há!!!

123456789MR-356688-708488-11MR-356688-708488-12MR-356688-708488-13MR-356688-708488-14MR-356688-708488-15MR-356688-708488-16MR-356688-708488-17MR-356688-708488-18MR-356688-708488-19MR-356688-708488-20MR-356688-708488-21MR-356688-708488-22MR-356688-708488-23MR-356688-708488-24MR-356688-708488-25MR-356688-708488-26MR-356688-708488-27MR-356688-708488-28MR-356688-708488-29MR-356688-708488-30MR-356688-708488-31MR-356688-708488-32MR-356688-708488-33

Cưỡng Đoạt Địch Nhân Tâm – Phiên ngoại 04 – END

Post chương cuối cùng đây.

Cuối cùng thì sau hơn 1 năm dài đăng đẳng, ta cũng hoàn bộ truyện này rồi.

Hết bộ này ta sẽ tìm vài bộ dài dài và làm, mong vẫn được các nàng ủng hộ.

Hoàn rồi, *tung bông*

img_61151img_61161img_61171img_61181img_61191img_61201img_61211img_61221img_61231img_61241img_61251img_61261img_61271img_61281img_61291img_61301img_61311img_61321img_61331img_61341img_61351img_61361img_61371img_61381img_61401-1img_61411img_61421img_61441-1img_61451img_61461img_61471img_61481img_61491